Zapraszam na stronę Spolszcz.pl! Program Poliszynel nie będzie dalej rozwijany.

Różnice między Poliszynelem a korektą z Microsoft Word

Jak to działa?

Poliszynel przegląda tekst ASCII (bez polskich znaków). Każdy napotkany wyraz próbuje odnaleźć w swoim specjalnym słowniku. Jeśli słownik nie zawiera napotkanego wyrazu, Poliszynel próbuje znaleźć dla niego odpowiedni wyraz zawierający ogonki.

Czasem zdarza się, że Poliszynel napotka słowo, dla którego ciężko jest dopasować właściwą formę. Np. słowo „jedza” może być zamienione na „jedzą”, „jędzą” oraz „jędza”. Poliszynel w takim wypadku wyświetli Ci kontekst wystąpienia wyrazu, oraz listę form, umożliwiając wybranie właściwej. Twój wybór jest zapamiętywany. Po okresie „uczenia” Poliszynel na ogół proponuje od razu właściwą formę.

Możesz użyć także automatycznego trybu pracy. Poliszynel nie będzie pytał o to, jakiego słowa ma użyć. Będzie podstawiał najpopularniejsze formy. Oczywiście, w tym trybie nie jest on nieomylny.

Licencjonowanie

Ten program to freeware. Licencja na użytkowanie programu Poliszynel jest bezpłatna.

Pobierz program

W tej chwili program to wersja alpha. Mimo to działa doskonale.

Pobierz: Poliszynel 0.8.6.0 alpha (3,96 MB)

Zobacz również